Educatia in comuna Sănduleni

Comuna adăpostește opt unități de învățământ. În cinci grădinițe învață 184 de presșcolari, iar în trei școli I-VIII, 549 de elevi. Sunt 39 de cadre didactice, din care 28 navetiste.

Școala generală Sănduleni

1572475596Prima școală din comună a fost înființată în localitatea de reședință în anul 1911, până atunci copiii din sat frecventând cursurile școlii primare din Valea Rea. Aceasta a funcționat în condiții nesatisfăcătoare în localuri închiriate până în 1924, când căpitanul Rosetti a donat o clădire, în care s-au amenajat o sală de clasă, cancelarie, iar în două camere locuința directorului. Clădirea s-a dovedit a fi neîncăpătoare după câțiva ani, în 1940 cursurile desfășurându+se în aceasta și într+un local închiriat.

Arhiva preluată de la această unitate cuprinde informații începând din primul an de activitate și este constituită din cataloage, registre matricole și de prezență, ordine, instruțiuni circulare primite de la organele superioare și unele din rapoartele trimise de școală.

Documentele păstrate relevă insuficiența mobilierului și materialului didactic, deși conducătorii școlii au solicitat de mai multe ori autorităților județene completarea acestora, precum și reparații la clădirea școlii, situație care incepe să se schimbe în bine după reforma învățământului.

Referitor la funcționarea școlii, din arhivă rezultă că, până la sfârșitul deceniului 3 a avut 4 clase, apoi 7 până la generalizarea învățământului de 8 respectiv 1 ani, cu excepția anilor 1948+1950, când au existat numai clasele I-IV, iar cursurile au fost frecventate în fiecare an de peste 100 de elevi. În documente se mai evidențiază permanenta preocupare a cadrelor didactice de a perfecționa învățământul, activitățile culturale realizate de acestea la nivelul satului și comunei, organizarea bibliotecii școlare, care pe lângă cărțile primite de la Casa Școalelor mai avea multe volume donate de învățători.

Școala generală Verșești

1687312972În satul Verșești școala a început să funționeze probabil în al doilea deceniu al secolului trecut, date precise în legătură cu aceasta neexistând din cauza faptului că, în urma unui incendiu din 1968, a fost distrusă vechea clădire a școlii, iar odata cu ea și cea mai mare parte din arhiva creată până în acel an, mai rămânând un număr foarte mic de documente, dintre care informații cu privire la activitatea unității sunt într-un registru de inspecții din perioada 1936-1958.

În acest prim an școala funcționa într-un local închiriat, cel propriu, început în 1924 având terminată una din cele două săli de clasă în 1938, iar cealaltă în anii urmatori războiului.

În procesele verbale de inspecție se apreciză buna pregătire a elevilor, rezultat al activității învățătorilor, chiar în condițiile în care până la reforma învățământului, mobilierul si materialul didactic erau insuficiente și în stare rea. Cu toate greutățile întâmpinate, cadrele școlii au organizat în unitate o bibliotecă, al cărei număr de volume era, în 1936, de 120, în anii următori îmbogățindu+se cu noi cărți. Se evidențiază, de asemenea, preocuparea personalului didactic pentru organizarea și funțtionarea, în tot timpul celui de-al doilea război mondial, a cantinei școlare pentru elevii săraci, produsele necesare obținute de pe lotul unității și din donații ale locuitorilor.

Școala generală Stufu

Activitatea școlii din satul Stufu a început în toamna lui 1921, având înscriși în cls I 43 de elevi, iar în anul următor în clasele I-II 44 de elevi, celelalte adăugându-se treptat, astfel că în 1936 erau 68 de copii în cl. I-IV. În urma reformei învățământului unitatea rămâne de cls: I+IV frecventate în medie de 45+50 de elevi. Din arhiva creată deșcoală s-au păstrat și preluat cataloage, registre matricole, de prezență, de intrare ieșire și câteva din dosarele cuprinzând corespondența mai ales cea primită.

Documentele evidențiază situația școlară a elevilor și condițiile în care s-a desfășurat învațământul în localitate. Chiar dacă în perioada pentru care deținem documente instituția a funcționat în localuri închiriate, ca urmare a preocupării manifestate de învățători, mobilierul și materialul didactic a fost în cantități suficiente și bine întreținute.

Școala generală Coman

În satul Gaidar, actualmente Coman, școala si-a deschis porțile în 1925, cursurile desfășurându-se într-o cameră închiriată până în anii războiului, când a fost dat în folosință localul propriu, cu o sală de clasă. Arhiva școlii este formată din cataloage, matricole, câteva dosare cu instrucțiuni, circulare, ordine primite de la organele superioare și rapoarte către acestea și un recensământ al copiilor de vârstă școlară din sat întocmit în 1922 de directorul unității similare din Sănduleni. La înființare în școală erau înscriși copii numai în cls. I, celelalte, până la a VIIa, adăugându-se an de an, ajungând la 60-65 de elevi, iar după 1948 cursurile cls I-IV erau frecventate de 40-45 de copii anual.

Școala generală Mateești

În anul 1940 locuitorii așezării Mateești, cu toată dragostea de a avea școală în sat, au închiriat o casă pe care au amenajat-o, făcându-i dușumea, sobă și mobilier școlar, în urma cărui fapt instituția își începe cursurile. Școala a funcționat numai cu primele 4 clase până în iunie 1979, când, din cauza numărului mic de elevi, și-a încetat activitatea.

Arhiva preluată de la această școală conține informații asupra modului de desfășurare a învățământului în localitate, numărului de elevi și situația lor școlară, lipsind documentele create în primii 8 ani de activitate.

Școala generală Tisa

În satul Tisa în perioada 1955-1974 a funcționat o școală cu clasele I-IV, fiind desființată datorită numărului mic de copii care îi frecventau cursurile. Arhiva pe care o deținem creată de această școală, este formată numai din cataloage și registre matricole.


Galerie foto

Comuna Sănduleni

........

Harta Judetului Bacau

Orase si localitati

© Primaria Comunei Sănduleni